затвори формата

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

ELTRADE CC 500 KL

назад
ELTRADE CC 500 KL

ФУВАС ELTRADE СС500 KL е фискално устройство  с дистанционна връзка към НАП за вграждане в автомати на самообслужване.

Устройството се състои от данъчен терминал и изнесена външна удароустойчива LCD индикация за клиенти.

Наличието на втори канал за комуникация от устройството, предоставя и допълнителни ползи за собствениците на вендинг машини.
Ще можете да се информирате дистанционно за:

 - Текущо състояние на машините
 - Работен режим на отделните машини (графично и таблично)
 - Общ брой продажби
 - Продажби по дати, часови диапазони, по машини
 - Общи приходи от продажбиФункционални възможности на ФУВАС ELTRADE CC500 KL:

Възможност за връзка с РС по RS232 или USB 2.0 
Възможност за свързване с автомат на самообслужване по поддържани протоколи за комуникация: MBD, EXECUTIVE, PARALLEL
Възможност за работа с външна антена.
Възможност за запис на до 2000 дневни отчета на ФУВАС.
Възможност за запис на до 40 млн. транзакции в КЛЕН на ФУВАС.
Светодиодна и LCD индикация за режима нa работа.
Индикация на потвърждение от сървъра на НАП при регистрация, дерегистрация и промяна на данните за ФУВАС. 
Индикация за състоянието на връзката с мобилния оператор.
Индикация за грешно въведени данни или грешна операция.
Възможност за печат на различните видове отчети на външен принтер модел Елтрейд MPP 101

0